Festettem.hu Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános  Szerződési Feltételeket. Jelen weboldalt Ön kizárólag abban az esetben használhatja, ha elfogadja az alábbi általános feltételeket, ezért kérjük, ha nem ért egyet a jelen  feltételekben foglaltakkal, akkor ne használja ezt az oldalt.!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen Általános Rendelési Feltételek –  a Festettem.hu, Papp Gergely János E.V. 8612 Nyim Dózsa György u. 1. adószáma: 66952877-1-33,   a továbbiakban: Szolgáltató– jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Valamint a felhasználó, továbbiakban a Vásárló, felé támasztott elvárásait.

1.  Általános tudnivalók

A Festettem.hu online megrendelő rendszerében – a továbbiakban Online megrendelés –  történő rendelés elektronikus úton történik,  a jelen Általános Rendelési feltételekben  meghatározott módon.
Az Online megrendelést, csak az a személy igényelheti , aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Rendelési feltételekben foglaltakat.

A megrendeléshez  a Vásárlónak nem szükséges regisztrált felhasználónak lennie. Azonban regisztrált tagjaink  bizonyos kedvezményekre jogosultak, melyet itt olvashat részletesen.

Regisztrált Vásárlóink jelszó megadásával léphetnek be. A felhasználónév, valamint a jelszó elvesztéséből adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal olyan bizalmas adatokat is tartalmazhat, amelyet kizárólag a Szolgáltató lát, ezért azt harmadik személy számára nem szolgáltathatja ki, egyben köteles ezen adatoknak harmadik személyekkel szembeni védelméről is gondoskodni.

A vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Festettem.hu. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését.

Az Online megrendelésben található termékek, lógók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek védettek, az Online megrendelést használó nem tehet semmilyen olyan kereskedelmi, gazdasági vagy erkölcsi intézkedést, amely a feltüntetett termékek jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti.

A Weboldalon, és az Online megrendelésben megtalálható információk lógók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek bármilyen célból történő másolása és felhasználása SZIGORÚAN TILOS, kivéve abban az esetben, ha erre a felhasználó a Weboldal tulajdonosától írásos engedélyt kap. A Weboldal tulajdonosának jogában áll, a jelen pontban szabályozott kötelezettség megszegése esetén, ebből eredő mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését követelni, és ezzel összefüggésben bírósági, vagy más hatósági eljárást kezdeményezni.

Szolgáltató telefonos Ügyfélszolgálatának az elérhetőségei:

Telefon: +36 30 / 278 5824
Postacím: 1112 Budapest Táska utca 5.
Internet cím: www.wordpress-516626-1700586.cloudwaysapps.com

E-mail: info@wordpress-516626-1700586.cloudwaysapps.com
Cég adatok:

Kiskertek Kft.

1112 Budapest Táska utca 5.

Adószám: 25317183-2-43

 1. Megrendelés  és feltételei

  Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót hogy az Online megrendeléskor feltüntetett termékekre leadott igényt a Szolgáltató a készletei erejéig tudja teljesíteni. Valótlan készlet adatokkal nem szolgál, azonban egy időben történő két különböző helyről érkező megrendelést, úgy bírál el, hogy a beérkezés időpontját veszi figyelembe. ilyenkor a Szolgáltató köteles 36 órán belül tájékoztatni a Vásárlót, sikertelen megrendeléséről.

  A rendelések leadásának időpontja (dátum, óra, perc) rögzítésre kerül, és a rendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében történik.

Rögzített megrendelésnek minősül bármelyik megrendelő űrlapunk kitöltése és elküldésével-

Minimum rendelési értékhatár rendszerünkben meghatározva nincs.

A rendelt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeli. Amennyiben a Vásárló valamilyen adminisztratív hiba következtében nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – köteles jelezni a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, és ekkor, a Szolgáltató köteles a használati utasítást pótolni online vagy postai úton.

A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelésének fogadásáról a Partner felé elektronikus úton visszaigazolást küld. Elektronikus számlát elküldjük a megrendelő email címére amennyiben igényét a megrendeléskor jelezte.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek  mind a Szolgáltató illetve Vásárló részéről, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazolás akkor is megérkezettnek tekintendő, amennyiben a Szolgáltató az kiküldte, azonban a Partner hiányos vagy hibás e-mail címet adott meg a és a Szolgáltató erre a címre a visszaigazolást elküldi.

 1. ÁrakÁraink mindig bruttó összegben vannak meghatározva.

  Minden rendelésnél, a Vásárlónak az egyedi megállapodásban rögzített kedvezmények, kondíciók az adott rendelés teljesített értéke alapján kerülnek biztosításra.

  A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató bár gondosan ellenőrzi a Weboldalon lévő termékek árait, fenntartja magának a jogot bármely nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint olyan árváltoztatásra, amelyet jelentős jogszabály módosítás indokol. A Weboldal működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, egyértelműen tévesen megjelent árakért, képekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, minőségi vagy egyéb problémákból adódóan egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.

  4. Csomagolás

Postázás során keletkező esetleges sérülések megelőzése érdekében védőfóliába csomagolva postázzuk.

 1. Szállítás és fizetésA termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos feltételek szerint történik.

  A megrendelt áru kiszállítását a Szolgáltató a Magyar Posta szolgáltatásait használja.

  A szállítási költség viselését minden Vásárló az Online megrendeléls lebonyolításakor a végösszegben, valamint előtte feltüntetve  láthatja.

  A csomag átvételét követően Vásárló köteles a termékeket átvenni és mennyiségi eltérés vagy minőségi probléma esetén azt 24 órán belül a Szolgáltató felé e-mailen jelezni, fényképpel ellátott mellékletet csatolva a Szolgáltató e-mail címére. Ennek elmulasztása esetén reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

  A Vásárló vételár fizetési kötelezettségének köteles eleget a csomag kézhezvételekor.

  Szolgáltató jogosult igénybe venni harmadik személyt is követeléseinek behajtására, aki a számla lejártát követő 15. naptól fogva járhat el a Szolgáltató nevében. Harmadik félnek átadott követelések behajtásával kapcsolatos költségeket Partner viseli.

  A Minőségről
  A Szolgáltató által forgalmazott termékek bevizsgáltak, és rendelkeznek minden forgalomba hozhatósági engedéllyel.

  7 . Jótállás, Szavatosság, a Vásárlástól való elállás

  A vevő az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, épp termék esetében.

  A termék átvételének napja a termékhez mellékelt Posta futárnál aláírt átvételi időpont.

  Írásban történő elállás esetén elegendő  elküldeni  5  naptári napon belül a Festettem.hu hivatalos  e-mail címére. A megtérítés, a Jegyzőkönyvbe vételtől –  azaz Szolgáltató rendszerén történt beérkezés, és feldolgozás( Lásd: Megrendelés és feltételei pont) – számított 5 naptári munkanapon belül. amennyiben az alábbi pontok teljesülnek:
  –    A Vásárló a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizárva igazolta a Szolgáltató felé, hogy a terméket visszaküldte.
  –    Kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan csomagolású terméket fogadjuk be, és csak abban az esetben térül meg a teljes vételár a Vásárló részére. A csomagolás sérüléséből adódó, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő kár költségei a Vásárlót terhelik.
  –    Ha a Vásárló általa bemutatott terméken látszódik, hogy az bizonyítottan gyártási hibás, és a hiba az átvételt megelőzően keletkezett, a készlet erejéig cserét biztosít, vagy a terméket visszavásárolja.
  Gyártási hibás termék esetén a csere illetve visszavásárlás feltétele, hogy a vevő az átvételt követő 48 órán belül írásban jelezze ezen hibás termékeket az e-mail címen.

  A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt felmerülő, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban költségeket.

  Szolgáltató az általa értékesített árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást, és szavatosságot vállal.

  8. Adatvédelmi nyilatkozat

  Szolgáltató megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megőrizze Vásárlói  személyes adatainak biztonságát. Kellő fizikai és elektronikus eljárásokat léptet érvénybe a begyűjtött információk védelmére.

  A Szolgáltató tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Partner bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje. A Szolgáltató, nem vállal felelősséget a weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. “spam”-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen weboldalt saját belátása szerint megváltoztassa, vagy megszüntesse.

  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen  feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

  Nyilatkozat

  Kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a feltételeket, ha azt a korábbiakban már használta, hisz a változás jogát a Szolgáltató fenn tartja.

  A Szolgáltató jogosult a Vásárló által megadott e-mail címre az újdonságokkal akciókkal és aktuális hírekkel kapcsolatban hírlevelet küldeni. Amennyiben Partner hírlevelet nem szeretne fogadni bármikor egyszerűen leiratkozhat.

  A Partner kijelenti, hogy a fent leírt általános rendelési feltételeket megismerte, megértette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.